Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym w sprawach m.in. o:
  • rozwód i separację
  • alimenty
  • kontakty z dzieckiem
  • uregulowanie władzy rodzicielskiej (pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej)
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • podział majątku małżeńskiego

Jednocześnie pomagamy klientom w postępowaniu egzekucyjnym m.in. związanych z egzekucją alimentów i kontaktów z dzieckiem.