Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach dotyczących m.in.:

  • wyroku łącznego
  • dozoru elektronicznego
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia
  • odroczenia i przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
  • zastępczej kary pozbawienia wolności
  • odroczenia i rozłożenia na raty grzywny