Kancelaria reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania karnego. W trakcie postępowania karnego podejmujemy starania w celu ochrony interesu pokrzywdzonego. Między innymi podejmujemy czynności prawne w celu ustanowienia zakazu zbliżania się lub kontaktowania sprawcy z pokrzywdzonym, a także dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia już w postępowaniu karnym.