Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania karnego. Zapewniamy pomoc prawną dla klientów od samego początku postępowania przygotowawczego, w tym w postępowaniu aresztowym. Reprezentujemy również klientów w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji, również w sprawach kasacyjnych.

Ponadto kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi postępowań prowadzonych przeciw nieletnim, w tym postępowań w sprawie o czyny karalne nieletniego oraz zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletniego.