Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym w różnych sprawach cywilnych m.in dotyczących:
  • dochodzenia roszczeń z różnego typu umów
  • odszkodowania i zadośćuczynienia
  • egzekucji długów.
Ponadto dla naszych klientów przygotowujemy umowy cywilnoprawne oraz dokonuje analizy prawnej projektów takich umów jakie klient zamierza zawrzeć z innymi osobami lub instytucjami.