Kancelaria pomaga klientom z zagranicy w sprawach prowadzonych przed polskimi sądami lub organami administracji państwowej. Zapewniamy możliwość uzyskania porady prawnej oraz prowadzenie sprawy bez potrzeby przyjazdu klienta do Polski.