Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących uzyskiwania odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach wynikających z nieszczęśliwych wypadków, wypadków (kolizji) drogowych oraz wynikających z popełnionego przestępstwa (wykroczenia) na szkodę pokrzywdzonego.