Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach dotyczących nieruchomości m.in. dotyczących:
  • ochrony przed naruszeniem własności nieruchomości
  • podziału nieruchomości
  • zasiedzenia nieruchomości
  • ustanowienia służebności
  • wywłaszczenia nieruchomości
  • najmu i dzierżawy nieruchomości
Ponadto dla naszych klientów przygotowujemy umowy dotyczące nieruchomości oraz dokonujemy analizy prawnej takich projektów umów jakie klient zamierza zawrzeć z innymi osobami lub instytucjami.