Kancelaria istnieje od września 2013 r.. Założycielem kancelarii jest adw. Bartłomiej Filek. Adw. Bartłomiej Filek odbył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Opolu, którą zakończył zdaniem egzaminu adwokackiego w 2013 r. i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu. Adw. Bartłomiej Filek łączy wykonywanie zawodu adwokata z pracą naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie jest asystentem w Katedrze Prawa Karnego. Jest autorem recenzowanych publikacji naukowych w czasopismach naukowych i monografiach naukowych. Jest również prelegentem na konferencjach naukowych i prowadzi specjalistyczne szkolenia. 
Kancelaria dokłada wszelkich starań w celu udzielenia swoim klientom rzetelnej i kompletnej pomocy prawnej. Dla każdego klienta znajdujemy niezbędny czas konieczny dla zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej. Wiemy jak ważna jest dla Państwa sprawa jaką Państwo powierzacie naszej Kancelarii.
Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego kraju. Zajmujemy się tylko sprawami objętymi zakresem specjalizacji ponieważ, naszym zdaniem, specjalizacja w określonych sprawach pozwala na profesjonalną pomoc prawną moim klientom.