Adwokat Dr Bartłomiej Filek

      Jestem adwokatem od lipca 2013 roku. Wcześniej odbywałem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Opolu, którą zakończyłem zdanym egzaminem adwokackim w 2013 r. i zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu.
   Wykonywanie zawodu adwokata łączę z powodzeniem z pracą naukowo-dydaktyczną wykonywaną na Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, gdzie jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego. Jestem autorem recenzowanych publikacji naukowych w czasopismach naukowych i monografiach naukowych. Jestem również prelegentem na konferencjach naukowych i prowadzę szkolenia specjalistyczne. 
     Prawo jest moją pasją i wykonując zawód adwokata dokładam wszelkich starań w celu udzielenia swoim klientom rzetelnej i kompletnej pomocy prawnej. Dla każdego klienta znajduję niezbędny czas konieczny dla zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej. Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka zajmuje się tylko sprawami objętymi zakresem specjalizacji ponieważ, moim zdaniem, specjalizacja w określonych sprawach pozwala na profesjonalną pomoc prawną moim klientom.
Zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii.
                                                                                             
                                                                                                    Z poważaniem

W czym możemy pomóc?

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym na etapie postępowania przygotowawczego (także postępowania aresztowe) i w postępowaniu sądowym. Ponadto kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach m.in. o wyrok łączny, dozór elektroniczny lub warunkowe przedterminowe zwolnienie. Czytaj dalej...

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o rozwód, separację, alimenty, kontakty z dzieckiem, uregulowanie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku małżeńskiego. Jednocześnie pomagamy klientom w postępowaniu egzekucyjnym związanych z egzekucją alimentów i kontaktów z dzieckiem. Czytaj dalej...

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu, odrzucenie spadku, zachowek, podział majątku spadkowego. Ponadto pomagamy klientom w prawidłowym sporządzeniu testamentu i innych umów na wypadek śmierci. Czytaj dalej...

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o podział majątku spadkowego oraz podział majątku małżeńskiego po rozwodzie lub separacji. Czytaj dalej...

Kancelaria reprezentuje klientów w różnych sprawach cywilnych m.in dotyczących dochodzenia roszczeń z umów, odszkodowania, zadośćuczynienia, egzekucji długów. Ponadto dla naszych klientów przygotowujemy umowy cywilnoprawne oraz dokonuje analizy prawnej takich umów jakie klient zamierza zawrzeć z innymi osobami lub instytucjami. Czytaj dalej...

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach dotyczących nieruchomości m.in. dotyczących ochrony przed naruszeniem własności nieruchomości, podziału nieruchomości, zasiedzenia, ustanowienia służebności, wywłaszczenia nieruchomości, najmu i dzierżawy.Ponadto dla naszych klientów przygotowujemy umowy dotyczące nieruchomości oraz dokonujemy analizy prawnej takich umów jakie klient zamierza zawrzeć z innymi osobami lub instytucjami. Czytaj dalej...

Kancelaria pomaga klientom z zagranicy w sprawach prowadzonych przed polskimi sądami lub organami administracji publicznej. Zapewniamy możliwość uzyskania porady prawnej oraz prowadzenie sprawy bez potrzeby przyjazdu klienta do Polski. Czytaj dalej...

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach dotyczących uzyskiwania odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach wynikających z nieszczęśliwych wypadków, wypadków (kolizji) drogowych oraz wynikających z popełnionego przestępstwa (wykroczenia) na szkodę pokrzywdzonego. Czytaj dalej...

Ostatnie wpisy